Baza wiedzy
- eksperckie artykuły wyłącznie dla specjalistów

Czytaj gdzie chcesz, w dowolnym momencie
- na komputerze, na tablecie, na telefonie.

Rozwiązuj bieżące problemy zawodowe,
rozwijaj kompetencje.

SPRAWDŹ
Urazowe wtłoczenia zębów stałych i mlecznych

Urazowe wtłoczenia zębów stałych i mlecznych

W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne w przypadku wtłoczenia zębów stałych i mlecznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa. oraz ostatnich wytycznych opublikowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Traumatologii Stomatologicznej (IADT ) w 2012 roku, Amerykańską Akademię Stomatologii Dziecięcej (AAPD) w 2011 roku, Brytyjskie Stowarzyszenie Stomatologii Dziecięcej (BSPD) w 2010 r. oraz Amerykańskie Towarzystwo Endodontyczne w 2004 r.

Czytaj dalej
Metaloproteinazy a choroby przyzębia

Metaloproteinazy a choroby przyzębia

W artykule autorzy przedstawili rolę metaloproteinaz w powstawaniu chorób przyzębia, współdziałanie pomiędzy aktywnością tych enzymów a inhibitorami tkankowymi oraz metody leczenia chorób przyzębia.

Czytaj dalej
Zwężenie szczęki – metody jej poprzecznej rozbudowy

Zwężenie szczęki – metody jej poprzecznej rozbudowy

Zwężenie szczęki jest nieprawidłowością obserwowaną u pacjentów zarówno w okresie uzębienia mlecznego, jak i stałego. Zazwyczaj towarzyszą mu jedno- lub obustronny zgryz krzyżowy boczny, stłoczenia zębów w przednim odcinku łuku zębowego, wąskie, wysoko wysklepione podniebienie, zwężenie jamy nosowej oraz śródustnie, widoczne w kątach ust, tzw. „czarne trójkąty”.

Czytaj dalej
Metody kondycjonowania uzupełnień ceramicznych

Metody kondycjonowania uzupełnień ceramicznych

Uzupełnienia jednolicie ceramiczne ze względu na dobre walory estetyczne, trwałość koloru oraz biozgodność zyskują coraz większą popularność. Jednak kliniczna trwałość tego typu protez stałych zależy nie tylko od dokładności ich wykonania oraz zastosowanego cementu adhezyjnego, lecz również od właściwego sposobu przygotowania dozębowej powierzchni uzupełnienia. Dlatego autorzy na podstawie dostępnej literatury starali się odpowiedzieć na pytanie, który ze sposobów kondycjonowania powierzchni jest najkorzystniejszy w przypadku określonego rodzaju ceramiki.

Czytaj dalej
Kliniczna i radiologiczna ocena umiejscowienia urazów żuchwy

Kliniczna i radiologiczna ocena umiejscowienia urazów żuchwy

W anatomiczno-architektonicznej budowie żuchwy wyróżnia się obecność miejsc zmniejszonej oporności kostnej, bardziej podatnych na złamania, oraz miejsc, które są szczególnie oporne na uraz. Pomimo tego żuchwa, przez swoje anatomiczne położenie (wysunięcie do przodu i brak osłony ze strony innych kości), jest najbardziej narażona na przypadkowe urazy padające z boku lub centralnie.

Czytaj dalej
Skuteczność ozonoterapii oraz laseroterapii biostymulacyjnej w gojeniu  patologicznych kieszeni przyzębnych

Skuteczność ozonoterapii oraz laseroterapii biostymulacyjnej w gojeniu patologicznych kieszeni przyzębnych

Ozon wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Poprawia metabolizm i odżywienie tkanek oraz stymuluje procesy immunologiczne, co sprawia, że znalazł szerokie zastosowanie w wielu specjalnościach stomatologii, w tym periodontologii. Laseroterapia biostymulacyjna jest jedną z lepiej poznanych metod wspomagających terapię zapaleń przyzębia, może być włączona jako stały element w algorytm leczenia, zarówno w fazie podtrzymującej, jak i bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych.

Czytaj dalej
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij