Całkowicie reinkludowany drugi ząb trzonowy mleczny w żuchwie u 4-letniego chłopca

W pracy przedstawiono przypadek 4-letniego chłopca z całkowicie zagłębionym zębem 75 oraz schemat zastosowanego postępowania leczniczego.

Reinkluzją nazywa się zjawisko stopniowego odsuwania się od płaszczyzny zgryzu i wtórnego zatapiania w głąb wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy częściowo lub całkowicie wyrzniętego zęba. Dlatego ząb reinkludowany jest nazywany zębem zatopionym lub zagłębionym, natomiast pozycję takiego zęba określa się mianem infraokluzji lub infrapozycji (1). Częstość występowania tej anomalii w populacji polskiej szacuje się na 0,07–1% (2). Warto podkreślić, że badania Pucek i wsp. (3) z 2003r. określają występowanie tej patologii w ok. 7,55% i korespondują z badaniami zagranicznych autorów (4, 5). Nasze badania (6) potwierdzają częstsze występowanie zębów zatopionych u chłopców, z kolei Sobolewska-Siemieniuk i wsp. (7) opisują występowanie reinkluzji jako częstsze u dziewcząt. Największą liczbę zębów zagłębionych stanowią pierwsze i drugie zęby trzonowe mleczne w żuchwie i w szczęce z różną frekwencją zjawiska (8, 9). Obserwuje się także występowanie kilku zębów zagłębionych u tego samego pacjenta. U ok. 20% stwierdza się brak zawiązka zęba stałego, będącego następcą zęba zatopionego. Etiologia reinkluzji zarówno zębów mlecznych, jak i stałych nie jest do końca wyjaśniona. Istnieje kilka teorii...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij