Co nowego w autogennych czynnikach wzrostu?

Fibryna bogatopłytkowa (Platelet-Rich Fibrin – PRF) znalazła wiele zastosowań we współczesnej stomatologii. Jest to materiał autogenny, łatwy do uzyskania bez konieczności stosowania antykoagulantów lub innych czynników chemicznych. Jego właściwości pozwalają na przyśpieszenie gojenia ran, dają silny efekt anelgetyczny oraz regenerują tkanki miękkie i kość.

Kości wyrostków zębodołowych ulegają ciągłej przemianie i przebudowie zarówno ze względu na ogólny stan zdrowia pacjenta, wiek, płeć, jak również na miejscowe czynniki, takie jak: stan higieny jamy ustnej, stan uzębienia i funkcjonalne obciążenie. W wyniku utraty uzębienia, a więc utraty fizjologicznego stanu, kość ulega remodelingowi i zanikowi. Dynamiczny rozwój chirurgii odtwórczej w ostatnich latach zaowocował opracowaniem różnych materiałów augmentacyjnych, które są wykorzystywane do odbudowy utraconej tkanki kotnej. Coraz częściej w celu spowolnienia utraty tkanki miękkiej i kości stosuje się preparaty uzyskane z krwi pacjenta. Wprowadzony przez Choukrouna i jego współpracowników PRF (Platelet-Rich Fibrin) należy do drugiej generacji koncentratów płytkowych. Ten autogenny materiał znacznie różni się od swoich prekursorów (PRP oraz PRGF) (1-2). Obecnie fibryna bogatopłytkowa ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach stomatologii i medycyny. Zainteresowanie, jakie wzbudziło stosowanie PRF w ostatnich czasach, spowodowało, że wielu producentów wprowadziło na rynek swoje systemy do odwirowywania fibryny. Uzyskane produkty różnią się nieco między sobą, w związku z czym nie ma pewności, że uzyskana fibryna bogatopłytkowa we wszystkich przypadkach wykazuje te same własności biologiczne. Rodzi to potrzebę opracowania metody pozwalającej na uzyskanie najlepszego produktu końcowego, a następnie ujednolicenie jej wśród producentów systemów. Czym różni się PRP od PRF?PRP (Platelet-Rich Plasma), czyli osocze bogatopłytkowe, zostało zdefiniowane przez Marx i wsp. jako „autogenne osocze, w którym stężenie płytek krwi przekracza wartość we krwi pełnej”. Z czasem definicję doprecyzowano i przyjęto, że liczba płytek musi być 5-krotnie wyższa niż w normalnym osoczu (3). PRP uzyskuje się poprzez dwukrotne odwirowanie krwi żylnej pacjenta z dodatkiem antykoagulantów w probówkach. Uzyskany materiał podlega procesowi polimeryzacji włóknika przez dodanie jonów wapnia lub trombiny. Obecnie dostępnych jest co najmniej kilkanaście protokołów uzyskiwania PRP. Wiele urządzeń umożliwia otrzymanie PRP, przez to materiał wykazuje dużą zmienność pod względem stężenia czynników aktywnych. Bez...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij