Metaloproteinazy a choroby przyzębia

W artykule autorzy przedstawili rolę metaloproteinaz w powstawaniu chorób przyzębia, współdziałanie pomiędzy aktywnością tych enzymów a inhibitorami tkankowymi oraz metody leczenia chorób przyzębia.

Choroby przyzębia, poza próchnicą stanowią duży problem współczesnego społeczeństwa. Ze względu na swoją powszechność i skutki, jakie za sobą pociągają, należą do grupy chorób społecznych. Charakteryzują się postępującą destrukcją tkanki łącznej przyzębia brzeżnego. W skład przyzębia brzeżnego (parodontium marginalne) wchodzą tkanki stykające się w obrębie szyjki zęba, a więc dziąsło, ozębna, okostna i kość wyrostka zębodołowego, a także cement korzeniowy (kostniwo), pomimo iż jest tkanką zęba. Destrukcja tych tkanek doprowadza do znacznej utraty uzębienia. Przebieg chorób przyzębia nie jest tak prosty i jednoznaczny, jak dotychczas sądzono. Dominujący model choroby przyzębia, to znaczy progresja zapalenia dziąseł do zapalenia przyzębia nie wytrzymał próby czasu w świetle nowych badań i obserwacji. Zapalenie dziąseł często, lecz nie zawsze, przechodzi w zapalenie przyzębia. Również uważa się, że przebieg zapalenia przyzębia nie jest równomierny w czasie i w poszczególnych okolicach uzębienia.  W obrazie klinicznym zapalenia przyzębia obserwuje się utratę przyczepu łącznotkankowego, powstawanie kieszonek przyzębnych, znaczny stopień rozchwiania zębów, a w obrazie RTG widoczne są poziome i pionowe zaniki kostne. Etiopatogeneza różnych postaci choroby nie jest do końca wyjaśniona.  Uważa się, iż główną rolę odgrywa płytka bakteryjna, ale również nie bez znaczenia jest czynnik zapaleniotwórczy, urazowy i ogólnoustrojowy. W rozwoju zapalenia przyzębia istotną rolę odgrywa również nieprawidłowa higiena jamy ustnej. Mechanizmy obronne gospodarza radzą sobie z...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij