Metody kondycjonowania uzupełnień ceramicznych

Uzupełnienia jednolicie ceramiczne ze względu na dobre walory estetyczne, trwałość koloru oraz biozgodność zyskują coraz większą popularność. Jednak kliniczna trwałość tego typu protez stałych zależy nie tylko od dokładności ich wykonania oraz zastosowanego cementu adhezyjnego, lecz również od właściwego sposobu przygotowania dozębowej powierzchni uzupełnienia. Dlatego autorzy na podstawie dostępnej literatury starali się odpowiedzieć na pytanie, który ze sposobów kondycjonowania powierzchni jest najkorzystniejszy w przypadku określonego rodzaju ceramiki.

Pojawiające się coraz częściej doniesienia o właściwościach alergizujących stopów metali, w tym także tytanu (1, 2), spowodowały, że coraz większą popularność zyskują pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne. Związane jest to nie tylko z ich dobrą estetyką, trwałością koloru i wysoką odpornością mechaniczną, lecz również z wysokim stopniem biozgodności. Uzupełnienia te mocowane są na zębach filarowych za pomocą niewielkiej ilości materiału łączącego, przez co występujący w nim skurcz polimeryzacyjny jest mało znaczący w aspekcie praktyki klinicznej. Stosowane do cementowania ceramiki materiały charakteryzują się również dobrą adhezją do tkanek zęba – wydatnie poprawia to trwałość uzupełnienia (3). Odmienny skład chemiczny poszczególnych rodzajów ceramiki dentystycznej powoduje, że uzyskanie właściwej adhezji z materiałem łączącym wymaga zastosowania odpowiedniego sposobu kondycjonowania dozębowej powierzchni uzupełnienia protetycznego. W przypadku konstrukcji wykonanych z ceramiki krzemowej (skaleniowa, szklana, wzmacniana leucytem i dwukrzemianem litu) najkorzystniejszym sposobem uzyskania powyższego celu jest trawienie wewnętrznej powierzchni porcelany kwasem fluorowodorowym (HF) z następową silanizacją (4, 5, 6). Wytworzone pod wpływem trawienia porowatości umożliwiają uzyskanie mikromechanicznego połączenia z cementem łączącym (7, 8). Ponadto proces ten przyczynia się do oczyszczenia powierzchni oraz poprawia jej zwilżalność (9). Uzyskany w wyniku trawienia wzór retencyjny jest uzależniony nie tylko od rodzaju ceramiki, lecz także od czasu i stężenia aplikowanego na jej powierzchnię kwasu fluorowodorowego (10). Przeprowadzone przez Łapińską i wsp. (11) oraz Sokołowskiego i wsp. (12) badania w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) połączone z oceną profilometryczną wykazały, że wraz z wydłużaniem czasu trawienia na...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij