Niechirurgiczne leczenie choroby przyzębia – terapia fotodynamiczna

Antybakteryjną terapią fotodynamiczną nazywamy terapię skierowaną przeciwko mikroorganizmom opartą na działaniu fotouczulacza, źródła światła i tlenu.

Title: Non-surgical treatment of periodontal disease – photodynamic therapyStreszczenie: Antybakteryjną terapią fotodynamiczną nazywamy terapię skierowaną przeciwko mikroorganizmom opartą na działaniu fotouczulacza, źródła światła i tlenu. aPDT znalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii ze względu na szerokie spektrum działania, brak efektów niepożądanych oraz brak rozwoju oporności bakteryjnej. Liczne doniesienia naukowe wskazują na pozytywny wynik jej działania w terapii niechirurgicznego leczenia choroby przyzębia. W ostatnich latach jest również doceniana w leczeniu zapaleń tkanek okołowszczepowych.Słowa kluczowe: antybakteryjna terapia fotodynamiczna, zapalenie przyzębia, błękit toluidynySummary: Antibacterial photodynamic therapy is a therapy directed against microorganisms. It is based on the action of a photosensitizer, light source and oxygen. aPDT has been used in many areas of dentistry due to its wide spectrum of activity, no adverse effects and no development of bacterial resistance. Many scientific reports indicate a positive result in the non-surgical treatment of periodontal disease. In recent years, antibacterial photodynamic therapy has also been appreciated in the treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis.Keywords: antibacterial photodynamic therapy, periodontitis, toluidine blueDużym problemem w leczeniu zakażeń bakteryjnych jest coraz częściej spotykana oporność drobnoustrojów na antybiotyki. Coraz więcej uwagi poświęca się alternatywnym metodom leczenia zakażeń – do takich należy między innymi terapia fotodynamiczna skierowana przeciw mikroorganizmom (1). Dobroczynne działanie helioterapii wykorzystywano już w starożytnym Egipcie (1350 r. p.n.e.), budując świątynie bez dachu, aby móc doznać zbawiennego działania promieni słonecznych. Na tym doświadczeniu bazował Hipokrates (460 r. p.n.e.) – ojciec medycyny – który na wyspie Kos wzniósł sanatorium z galerią skierowaną na południe (2). Prawdziwy przełom w światłolecznictwie nastąpił w 1897 r., kiedy to Hermann von Tappeiner wraz z Oscarem Raabem badali wpływ akrydyny i innych substancji fluorescencyjnych na komórki pantofelka. Udowodnili oni, że efekt cytotoksyczny był spowodowany przeniesieniem energii ze światła do substancji chemicznej i do reakcji z fotosensybilizatorem niezbędny jest tlen. Badania te doprowadziły w 1904 r. do wprowadzenia terminu terapii fotodynamicznej (1, 3). Warto zwrócić uwagę...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij