Niekamicze zapalenia dużych gruczołów ślinowych leczone zachowawczo w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

Zapalenie jest najczęstszą patologią dotyczącą gruczołów ślinowych. Objawia się bólem i obrzękiem gruczołu oraz ropną wydzieliną z przewodu wyprowadzającego. W pracy przeanalizowano 23 przypadki chorych na zapalenia ślinianek na podłożu niekamiczym leczonych zachowawczo i farmakologicznie.

Do dużych gruczołów ślinowych zaliczamy parzyste narządy miąższowe zlokalizowane w obrębie twarzoczaszki: ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe. Zbudowane są z tkanki gruczołowej i wydzielają w ciągu doby od 1 do 1,5 l śliny, która jest mieszanką treści surowiczej i śluzowej. Ślinianka przyuszna jest największa z nich i leży w dole zażuchwowym, ślinianka podżuchwowa –w przestrzeni podżuchwowej, natomiast najmniejsza – podjęzykowa w dnie jamy ustnej. W anatomii gruczołów ślinowych należy zwrócić uwagę na przewody wyprowadzające, ich długość i zagięcia, co ma znaczenie kliniczne. Przewód ślinianki przyusznej przebiega poziomo po mięśniu żwaczu, następnie przebija mięsień policzkowy i uchodzi na błonie śluzowej policzka na wysokości drugiego zęba trzonowego. Natomiast przewód ślinianki podżuchwowej odchodzi w tylnej części gruczołu, zawija się na tylnym brzegu mięśnia żuchwowo-gnykowego, biegnie ku przodowi przyśrodkowo od ślinianki podjęzykowej i znajduje ujście na mięsku podjęzykowym, podobnie jak krótki przewód gruczołu podjęzykowego (1,2). Zapalenia są najczęstszą patologią gruczołów ślinowych. Wśród przyczyn choroby na pierwszym miejscu wymienia się kamicę zarówno miąższową, jak i przewodową, szczególnie w śliniance podżuchwowej. Choroba rozwija się także pod wpływem...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij