Nowoczesne podejście do leczenia chorób błon śluzowych jamy ustnej i przyzębia - ozonoterapia

Artykuł pokazuje, w jaki sposób można stosować ozon w praktyce stomatologicznej podczas leczenia chorób błon śluzowych jamy ustnej i przyzębia.

TITLE: Modern approach to the treatment of oral mucosa and periodontal diseases – ozone therapySTRESZCZENIE: Ozon (O3) to naturalnie występująca cząsteczka gazowa złożona z trzech atomów tlenu. Naturalnie ozon występuje w stratosferze, gdzie powstaje pod wpływem promieniowania UV w wyniku reakcji fotochemicznej. Tworząca się w stratosferze warstwa ozonowa odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, co zapobiega jego szkodliwemu działaniu na organizmy żywe. Ozon jest związkiem silnie utleniającym, a wrażliwe na jego działanie są: bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wirusy, spory oraz komórki wegetatywne.Obecnie w stomatologii wykorzystujemy ozon w trzech postaciach: gazowej, wody oraz ozonowanej oliwy lub oleju. W periodontologii wykorzystujemy głównie jego działanie przeciwdrobnoustrojowe, jednak w niektórych stanach chorobowych oprócz tego wykorzystujemy jego pozostałe funkcje.SŁOWA KLUCZOWE: ozon, periodontologia, błona śluzowa jamy ustnejSUMMARY: Ozone (O3) is a naturally occurring gas molecule composed of three oxygen atoms. Naturally, ozone occurs in the stratosphere, where it is formed under the influence of UV radiation, as a result of a photochemical reaction. The ozone layer formed in the stratosphere is responsible for absorbing ultraviolet radiation, which prevents its harmful effects on living organisms. Ozone is a strongly oxidizing compound, and Gram-positive and Gram-negative bacteria, viruses, spores and vegetative cells are sensitive to its action.Currently in dentistry we use ozone in three forms: gas, water and ozonated oil or oil. In periodontology, we mainly use its antimicrobial activity, however, in some diseases, we also use its other functions.KEYWORDS: ozone, periodontology, oral mucosa Ozon (O3) to naturalnie występująca cząsteczka gazowa złożona z trzech atomów tlenu. Określenie „ozon” pochodzi od greckiego słowa ozein, co oznacza zapach i zostało po raz pierwszy użyte w 1840 roku przez niemieckiego chemika Christiana Friedricha Schonbeina nazywanego „ojcem ozonoterapii”. Wzór chemiczny powstał jednak później – w 1865 roku – i został podany przez Jacquesa-Louisa Soreta.Naturalnie ozon występuje w stratosferze, gdzie powstaje pod wpływem promieniowania UV, w wyniku reakcji fotochemicznej podczas zderzania się cząsteczek tlenu i jego pojedynczych atomów dochodzi do powstania trójatomowej cząsteczki tlenu, czyli ozonu. Tworząca się w stratosferze warstwa ozonowa odpowiada za...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij