Ocena czynnościowej sprawności narządu żucia w ujęciu różnych autorów

Istotnym elementem oceny skuteczności leczenia protetycznego pacjentów jest badanie różnych form sprawności czynnościowej narządu żucia, w tym wydolności żucia. Choć obecnie brak jest prostych jednoznacznych i powszechnych standardów przy tego typu badaniu, zarówno testy statyczne, jak i dynamiczne (czynnościowe) rzucają światło na efekty leczenia.

Narząd żucia, inaczej układ stomatognatyczny, jako zespół tkanek i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki podlega różnym fizjologicznym i patologicznym funkcjom, w tym także procesom „zużycia”, i czynnościowa ocena jest wykładnikiem jego kondycji. Ponieważ odpowiada za szereg fizjologicznych czynności, takich jak: pobieranie pokarmu, żucie, wstępne trawienie, połykanie, artykulacja dźwięków, oddychanie, a także wyrażanie stanów emocjonalnych oraz wykonywanie czynności związanych z niektórymi zawodami, np. muzycy instrumentów dętych, śpiewacy, lektorzy, jego sprawność jest tematem zainteresowań kilku dyscyplin . Do narządu żucia zaliczamy 3 zespoły: zębowo-zębodołowy, zębowo- zębowy oraz stawowy, a także zestawy różnych tkanek, takich jak: struktury kości twarzoczaszki, mięśnie żucia i mimiczne, naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy, błona śluzowa oraz ślinianki (1). Ich wzajemna współpraca i koordynacja ma istotne znaczenie dla zakresu i precyzji wykonywanych czynności.  Zaburzenia w morfologii układu stomatognatycznego związane głównie, choć nie tylko, z utratą zębów czy parafunkcjami prowadzą do upośledzenia jego podstawowych i dodatkowych funkcji. Jest faktem oczywistym, że wydolność narządu żucia ma wpływ na ogólny stan zdrowia, a problemy w funkcjonowaniu układu stomatognatycznego przyczyniają się do zaburzeń trawienia, wchłaniania składników budulcowych, prowadząc do gorszego odżywienia organizmu, a często do dysfunkcji związanych z artykulacją dźwięków (2). Nieodpowiednio odżywiające się osoby starsze częściej zapadają na niektóre choroby (często polipatologia), są niedożywione, wycieńczone z dyskomfortem estetycznym  i funkcjonalnym osiągają skróconą średnią długość życia (3). Nieprawidłowe rozdrabnianie pokarmu może prowadzić do objawów przewlekłej niestrawności z dalszymi konsekwencjami i tym samym wpływać na obniżenie jakości życia. Utrata zębów oraz upośledzenie funkcji narządu żucia powodują uruchomienie mechanizmów kompensacyjnych, takich jak wzmożone wydzielanie śliny, zmiany dostosowawcze błony śluzowej oraz przejmowanie funkcji przez pozostałe zęby w jamie ustnej z potencjalnym zagrożeniem ich przeciążenia. Pogorszenie funkcji żucia, bądź poczucie ograniczenia tej funkcji, może występować w przypadku użytkowania protez i powodować eliminowanie niektórych rodzajów żywności a preferowanie innych, często miękkich i łatwych do żucia (4). W związku z szeregiem istotnych funkcji jakie pełni narząd żucia, ocena jego sprawności czynnościowej może dostarczyć wiadomości na temat efektów odtwórczej rekonstrukcji. Istnieją różne formy sprawdzenia sprawności czynnościowej począwszy od analizy artykulacji mowy, dynamicznej analizy zgryzu, określonej...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij