Odbudowa korony zęba z zastosowaniem techniki relokacji marginesu ubytku materiałem kompozytowym

Niniejsza publikacja opisuje protokół postępowania, który jest alternatywą dla stosowanych i opisanych szeroko w literaturze procedur wydłużenia korony klinicznej lub ortodontycznej ekstruzji.

Częstym problemem w codziennej praktyce klinicznej są ubytki zlokalizowane głęboko w obszarze proksymalnym, poniżej granicy szkliwno-cementowej (CEJ – cemento-enamel junction). Są to obszary, w obrębie których pierwszym z napotykanych problemów jest zachowanie suchości pola zabiegowego. Drugim problemem są głębokość ubytku i wpływ wykonanej rekonstrukcji na tzw. szerokość biologiczną. Zastosowanie dwuetapowego protokołu klinicznego w zaopatrywaniu tak zlokalizowanych głębokich ubytków jest ciekawą alternatywą. Procedura kliniczna polega na relokacji w kierunku dokoronowym brzegu ubytku materiałem kompozytowym, tworząc korzystne umiejscowienie brzegu preparacji. Ponadto umożliwia założenie koferdamu i tym samym kontrolę suchości pola zabiegowego, tak ważnego w przeprowadzaniu procedur adhezyjnych. Publikacja omawia owe zagadnienia na podstawie dostępnego piśmiennictwa i doświadczeń własnych.Istota techniki adhezyjnej Nowoczesne materiały kompozytowe i ceramika łączona adhezyjnie z tkankami zęba stwarzają fantastyczną perspektywę w rekonstrukcji bardzo zniszczonych koron. Stomatologia oparta na zasadach adhezji umożliwia odbudowę koron zębów z zastosowaniem materiałów o przezierności i estetyce zbliżonej do naturalnych tkanek. Zastosowanie materiałów kompozytowych i ceramiki łączonej adhezyjnie z tkankami zęba umożliwia przeprowadzenie leczenia zgodnie z zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej wraz z addycyjnymi procedurami klinicznymi. Połączenie adhezyjne odbudowy umożliwia zachowanie maksymalnej ilości zdrowej substancji twardych tkanek zęba. Wynika to z braku konieczności uzyskania retencji mechanicznej odbudowy. Procedury kliniczne prowadzone zgodnie z ideą stomatologii minimalnie inwazyjnej umożliwiają przewidywalną rekonstrukcję nawet bardzo rozległych ubytków. Idealną sytuacją kliniczną jest lokalizacja przyszyjkowego marginesu odbudowy w obrębie nienaruszonej warstwy szkliwa. Niestety nie są to częste sytuacje spotykane w praktyce klinicznej. Wyzwanie stanowią przypadki, w których konieczna jest rekonstrukcja głębokich ubytków, sięgających poniżej połączenia szkliwno-cementowego (CEJ). Zapewnienie suchości pola zabiegowego jest możliwe poprzez odpowiednią technikę zabiegową z zastosowaniem koferdamu i dwuetapową relokację głębokiego proksymalnego ubytku w kierunku dokoronowym. Zmieniona lokalizacja granicy ubytku w obszarze proksymalnym to korzystniejsze warunki kliniczne w zastosowaniu bezpośrednich bądź pośrednich technik rekonstrukcji. W międzynarodowym piśmiennictwie metody podnoszenia dna ubytku opisywane są jako: proximal box elevation (1, 2), margin elevation technique (3), subgingival margins (4), sandwich technique (5), supragingival relocation of subgingival margins (6). Technika rekonstrukcji opiera się na etapowej relokacji ubytku proksymalnego zlokalizowanego w obszarze poddziąsłowym. Etap pierwszy to skrupulatna technika nakładania warstw kompozytu w celu relokacji ubytku powyżej granicy CEJ. Drugim etapem jest odbudowa korony w technice bezpośredniej lub pośredniej z zastosowaniem materiału kompozytowego lub ceramiki.Poddziąsłowa lokalizacja ubytków na powierzchniach stycznych Ubytki poddziąsłowe na powierzchniach stycznych...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij