Przygotowanie pacjenta leczonego kardiologicznie do zabiegów ekstrakcyjnych

Stwierdzona u chorego niewydolność serca jest związana zarówno ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia groźnych, komorowych zaburzeń rytmu, jak i nagłego zgonu sercowego. Każdy pacjent z zaawansowaną niewydolnością serca wymaga wcześniejszej oceny kardiologicznej celem oszacowania ryzyka zabiegu i ewentualnej kwalifikacji do leczenia stomatologicznego w warunkach szpitalnych, odroczenia lub zdyskwalifikowania z zabiegu.

Zabiegi ekstrakcyjne należą do zabiegów chirurgicznych wykonywanych w znieczuleniu miejscowym, przy zachowaniu aseptyczności pola zabiegowego. Wg ESC należą one do grupy zabiegów o małym ryzyku dla chorego. Oznacza to, że łączne ryzyko zgonu i zawału serca niezakończonego zgonem w okresie 30 dni po interwencji wynosi poniżej1% (1). Przy przygotowaniu pacjenta „kardiologicznego” do zabiegu ekstrakcji należy wziąć pod uwagę, oprócz ryzyka powikłań infekcyjnych, także ryzyko powikłań krwotocznych oraz zakrzepowo-zatorowych związanych z modyfikacją dotychczasowego leczenia chorego. Tak więc, lekarz dentysta musi rozważyć celowość podania antybiotyku, ewentualnie czasowo zmodyfikować leczenie przeciwkrzepliwe przed zabiegiem, a przede wszystkim wytypować grupę chorych wymagających konsultacji kardiologicznej lub leczenia szpitalnego. Pacjenci leczeni kardiologicznie stanowią szeroką grupę chorych. W codziennej praktyce lekarskiej, oprócz pacjentów z nadciśnieniem tętniczym najczęściej spotyka się osoby: z przewlekłą chorobą wieńcową (często także po przebytym zawale serca, po leczeniu interwencyjnym - angioplastykce wieńcowej z implantacją stentów lub pomostowaniu aortalno-wieńcowym), z migotaniem przedsionków, z wadami zastawkowymi (najczęściej dotyczą zastawki aortalnej oraz dwudzielnej) po wymianach zastawek oraz plastykach zastawek, z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową lub po przebytym epizodzie zatorowości płucnej, z niewydolnością serca o różnej etiologii, z wrodzonymi wadami serca oraz po zabiegach kardiochirurgicznych korekcji wad, z wszczepionymi rozrusznikami serca oraz kardiowerterami-defibrylatorami. Statystycznie najczęściej spotykanym...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij