Trudny przypadek leczenia implantoprotetycznego bezzębnego pacjenta z trzykrotną utratą pierwotnie zintegrowanych implantów – analiza przypadku

Pacjent z bezzębiem szczęki i żuchwy zaopatrzony protezą całkowitą górną i protezą całkowitą dolną overdenture opartą na implantach w przeciągu 4 lat trzykrotnie i na trzy różne sposoby utracił implant korzeniowy w żuchwie. Po trzecim zabiegu implantacji i półrocznej kontroli zarówno osteointegracja istniejących implantów, jak i protetyczne odtworzenie funkcji i estetyki układu stomatognatycznego są zadowalające zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza prowadzącego.

Jak dowodzą liczne badania, długoterminowe zastosowanie implantów w ponad 90% przypadków kończy się sukcesem (1). Zatem niespełna 10% zabiegów implantacji ostatecznie kończy się niepowodzeniem i utratą wszczepu. Jednakże utrata trzech kolejnych implantów u jednego pacjenta w różnym okresie i w różny sposób wymaga dokładniejszej analizy. Implanty wprowadzane u omawianego pacjenta każdorazowo uzyskiwały dobrą pierwotną stabilizację mechaniczną, natomiast obciążane były we wczesnej fazie osteointegracji (od 2 do 8 tygodni po zabiegu) na etapie tworzenia się wokół implantu tzw. kości naprawczej (histologicznie jest to włóknista kość splotowata) (5). Dopiero trzecia implantacja okazała się trwała w dwuletnim okresie obserwacji. Wprowadzenie Pacjenci z bezzębiem wymagają leczenia protetycznego z uwzględnieniem specyfiki stanu ich układu stomatognatycznego. Oprócz zebrania wywiadu ogólnego w kierunku schorzeń mogących wpływać na stan i odmienne zachowanie się błony śluzowej jamy ustnej w stosunku do uzupełnień protetycznych oraz dokładnego badania przedmiotowego należy również wziąć pod uwagę aspekty psychospołeczne obciążające pacjentów z bezzębiem szczęki i żuchwy (2). Z jednej strony wraz z wiekiem pacjenci wykazują większe problemy w zaadaptowaniu się do protez całkowitych, z drugiej strony coraz dłuższa aktywność ludzi i związana z nią presja ładnego, młodego wyglądu, a co ważniejsze – bardziej komfortowego, pewnego użytkowania uzupełnień protetycznych, rodzi konieczność poszukiwania i...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij