Wymagania lokalowe i sprzętowe dla szpitala jednodniowego wykonującego działalność w zakresie stomatologii

Rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne przy ograniczonych i ciągle niedostatecznych środkach finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia zmusza do baczniejszego spojrzenia na opiekę zdrowotną z punktu widzenia ekonomicznego i organizacyjnego.

Jedną z form opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii, która pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów lokalowych i sprzętowych oraz poprawę jakości świadczonych usług, jest system szpitala jednodniowego. Opiera się on na oddziałach dziennych, które są integralną częścią lecznictwa szpitalnego. Zaawansowana technologicznie aparatura diagnostyczna oraz nowoczesne techniki anestezjologiczne umożliwiły placówkom tego rodzaju znaczne skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu. Chorzy przyjmowani są planowo w celu wykonania zabiegu diagnostycznego lub terapeutycznego z założeniem zakończenia udzielania świadczeń w okresie  nieprzekraczającym 24 godzin. Pozwala to wykonać więcej zabiegów, a dla pacjentów oznacza krótszy czas oczekiwania na świadczenia, krótszy pobyt w placówce i zmniejszenie infekcji wewnątrzszpitalnych oraz zdecydowanie mniejszy stres. Projekt obiektu W celu zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, jak również bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu obiekt, w którym wykonywane są świadczenia o profilu szpitala jednodniowego, musi być zaprojektowany w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, uwzględniający specyfikę przewidywanych świadczeń ustaloną przez inwestora. Program ten jest niezbędny do opracowania projektu technologicznego obiektu, stanowiącego koncepcję programowo-przestrzenną przedstawiającą układ pomieszczeń i ich wzajemne...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij