Zwężenie szczęki – metody jej poprzecznej rozbudowy

Zwężenie szczęki jest nieprawidłowością obserwowaną u pacjentów zarówno w okresie uzębienia mlecznego, jak i stałego. Zazwyczaj towarzyszą mu jedno- lub obustronny zgryz krzyżowy boczny, stłoczenia zębów w przednim odcinku łuku zębowego, wąskie, wysoko wysklepione podniebienie, zwężenie jamy nosowej oraz śródustnie, widoczne w kątach ust, tzw. „czarne trójkąty”.

Podłoże wady może być zębowe lub szkieletowe (1, 2), a do jej powstawania przyczyniają się m.in. czynniki genetyczne, urazowe oraz jatrogenne (3, 4). Jednak czynniki środowiskowe, a zwłaszcza parafunkcje, tj. ssanie palca, smoczka i dysfunkcja oddychania odgrywają największą rolę przy powstawaniu tej wady (1, 5). Zwężenie szczęki ze współtowarzyszącym zgryzem krzyżowym, na skutek nieprawidłowych przedwczesnych kontaktów zwarciowych zębów, sprzyja powstawaniu bocznego czynnościowego przemieszczenia żuchwy. Wpływa to niekorzystnie na wzrost i rozwój kości szczęk (5-7), co może skutkować powstaniem morfologicznej i czynnościowej asymetrii w zakresie struktur dolnego piętra twarzy. Dlatego też zwężenie szczęki jest bezwzględnym wskazaniem do wczesnego leczenia ortodontycznego (1, 5, 8, 9). Diagnostyka  Diagnoza poprzecznych zaburzeń łuków zębowych polega na określeniu miejsca występowania wady (szczęka i/lub żuchwa) oraz na ocenie czy zaburzenie ma charakter zębowy czy szkieletowy. Należy uwzględnić wielkość nachylenia policzkowo-podniebiennego zębów bocznych, stopień nasilenia zgryzu krzyżowego oraz kształt sklepienia podniebienia (10). Częścią analizy zgryzu pacjenta powinno być zmierzenie odległości międzytrzonowcowej, która u osoby z zakończonym wzrostem powinna wynosić około 36-39 mm przy uzębieniu przeciętnej wielkości i nie powinno w nim być stłoczeń zębów, czy też szparowatości. Wymiar poprzeczny międzytrzonowcowy Leczenie  Do leczenia zwężenia szczęki ze zgryzem krzyżowym bocznym oraz do poprawy kształtu łuku zębowego tak, aby uzyskać dodatkową przestrzeń dla stłoczonych zębów stosuje się ortodontyczną poprzeczną rozbudowę górnego łuku zębowego (11-14). Według Adkinsa każdy 1 mm rozbudowy poprzecznej podniebienia na wysokości zębów przedtrzonowych zwiększa długość łuku zębowego o 0,7 mm (13). To sprawiło, że popularność leczenia ekstrakcyjnego, które według Casea jest niezbędne w przypadkach niezgodności między masą zębową a podstawą kostną zmalała, a leczenie bezekstrakcyjne jest coraz chętniej stosowane (15). Historycznie pierwszym aparatem do poprzecznej rozbudowy szczęki był ekspander opisany przez Angella w 1860 roku. Elementem jego budowy był wał z nakrętką, przekręcaną za pomocą klucza zrobionego z dziesięciocentówki. Obecnie do rozbudowy zwężonej szczęki stosowane są głównie 2 typy ekspanderów szczękowych: zdejmowane i stałe (tab. 1). Aparaty zdejmowane  Płytka podniebienna Jednym z najpowszechniej używanych aparatów do powolnego lub półszybkiego rozszerzenia szczęki jest płytka podniebienna Schwarza. Aparat stosowany jest u pacjentów w okresie uzębienia mlecznego i wczesnego mieszanego do korekty położenia pojedynczych zębów lub grupy zębów, np. w leczeniu...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ART pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij