#3dens w Gdańsku - TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny

W dniach 7-8. kwietnia 2017 roku odbyło się Sympozjum Naukowe #3dens organizowane przez studentów Gdańskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.

W dniach 7-8. kwietnia 2017 roku odbyło się Sympozjum Naukowe #3dens organizowane przez studentów Gdańskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, nad którym patronat naukowy objął kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. nadzw. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski. Pan profesor jest Wiceprzewodniczącym oraz Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Pomorski Dariusz Derlich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.

Wydarzenie skierowane było do studentów stomatologii, technik dentystycznych, lekarzy dentystów oraz stażystów. Sypmozjum składało się z sesji wykładowej, która odbyła się w Audytorium im. Prof. Kieturakisa przy ulicy Smoluchowskiego 17 w Gdańsku oraz warsztatów praktycznych przeprowadzonych w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Panel praktyczny rozpoczął się w dniu 7. kwietnia szkoleniem z technik znieczuleń za pomocą The Wand prowadzonego przez firmę FM Dental. Kolejne warsztaty dotyczące pracy w lupach stomatologicznych zorganizowane przez firmę Visiomed miały miejsce w sali fantomowej Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uczestnicy mogli przećwiczyć określone procedury stomatologiczne w powiększonym polu operacyjnym. Część szkoleniową zamknęła prezentacja systemu CAD/CAM firmy Sirona przeprowadzona przez lekarzy stomatologów Karolinę Kupc i Roberta Kupc z firmy AMADAR. Sobotnią sesję wykładową otworzył dr n. med. Sebastian Tyrzyk wystąpieniem na temat implantoperiodontologii, którym przybliżył słuchaczom rolę przyzębia w powodzeniu leczenia implantologicznego. Bezpośrednio po pierwszej prelekcji miało miejsce uroczyste otwarcie sympozjum, gdzie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski, przedstawił on pokrótce historię kierunku lekarsko-dentystyczego w Gdańsku, urozmaicając ją o osobliwe anegdoty z życia uczelni. Stało się to nieprzypadkowo, ponieważ w tym roku rozpoczynamy obchody 70-lecia gdańskiej stomatologii. Prezes Gdańskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Adam Bęben przywitał gości specjalnych sympozjum. Kolejnym punktem programu sesji było wystąpienie dr n. med. Marii Dubieleckiej pt. „Komunikacja z pacjentem i zespołem stomatologicznym w standardach Medicover”. Zwrócono uwagę słuchaczy na aspekt humanitaryzmu w pracy lekarza. Następnymi prelegentami byli dr n. med. Ewa Chomik oraz dr n. med. Grzegorz Wasiluk, którzy podjęli temat indywidualizacji algorytmów postępowania jako klucza do osiągnięcia przewidywalnych efektów w leczeniu implantoprotetycznym. Podczas wystąpienia przedstawione zostały szczególne przypadki kliniczne pacjentów prowadzonych przez wykładowców. Po krótkiej przerwie odbyła się prelekcja o grupie Medicover, podczas której uczestnicy konferencji mogli zyskać wiedzę na temat działalności spółki oraz nowych standardów. W dalszej części kongresu głos zabrali tech. dent. Joanna Trybuła-Chmielewska oraz tech. dent. Jacek Chmielewski, którzy zapoznali słuchaczy z aspektami indywidualnych algorytmów postępowania w leczeniu implantoprotetycznym widzianymi oczami technika dentystycznego. Wystąpienie to miało szczególne znaczenie ze względu na uzmysłowienie młodym adeptom konieczności pracy w zespole lekarz - technik dentystyczny w celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego u pacjenta. Kolejnym mówcą był lek. stom. Konrad Rylski, który opowiadał o swojej działalności leczniczej w Afryce, zwracając szczególną uwagę na potrzeby opieki medycznej tego kontynentu. Odbiorcą wystąpienia przedstawione zostały historie wolontariuszy trudniących się pomocą podopiecznym Fundacji Redemptoris Missio. Doktor Konrad odwiedził nas już drugi raz, jednak za każdym razem jego wielkie serce przyciągnęło studentów i zaproszonych gości jak magnes. Ostatnie wystąpienie wygłoszone zostało przez dr n. med. Violettę Szycik reprezentującą Instytut Vivadental, mówiła o roli komórek macierzystych i ich wykorzystaniu w stomatologii oraz przyszłości innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Na zakończenie sympozjum odbyła się loteria, w której uczestnikom rozdano nagrody przekazane przez sponsorów. Organizowane przez członków Gdańskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii wydarzenie spotkało się z wieloma pozytywnymi opiniami ze strony jego wykładowców, uczestników i gości, a także z pochlebną opinią Patrona Naukowego.

(PTSS Gdańsk)

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij