25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych jest związany z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zwanym w skrocie RODO, które ma zadanie ujednolicić prawo ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Cóż zatem RODO oznacza w praktyce, na co zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji pacjenta? Po pierwsze, nadal będziemy pozyskiwać poufne dane od pacjentów odwiedzających placówki stomatologiczne w formie wywiadu podstawowego, który obejmuje takie dane, jak: imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, adres, nr telefonu i adres e-mail, a także PESEL, który w związku z nowymi przepisami jest informacją konieczną. W placówkach stomatologicznych często praktykuje się także wywiad chorobowy, pozyskiwany podczas pierwszej konsultacji, który ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia i życia pacjenta. Dane udzielone w wywiadzie chorobowym służą bezpieczeństwu pacjenta podczas wykonywanych zabiegów i pozwalają dobrać odpowiednią procedurę leczniczą lub – w razie skrajnych przypadków – całkowicie od niej odstąpić. Dane te chronią także cały personel medyczny, który w niektórych przypadkach również jest narażony na niebezpieczeństwo.

Kolejnymi informacjami, jakie pozyskujemy przy rejestracji pacjenta, to dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego pacjentów niepełnoletnich. Tutaj dane służą ustaleniu tożsamości osoby, która będzie odpowiedzialna za podjęte decyzje i zobowiazania przy leczeniu pacjenta, zwłaszcza te długoterminowe, jakim jest na przykład przypadek leczenia ortodontycznego. Wiedza ta jest istotna także w przypadku rozliczeń finansowych. Pamiętajmy, że osoba niepełnoletnia na pierwszą konsultację musi zgłosić się do placówki z rodzicem lub opiekunem prawnym, który zostanie poinformowany o planie leczenia i przewidzianych kosztach.

Co zatem zmienia RODO? Poza wyżej wymienionymi danymi będziemy dodatkowo pozyskiwać pisemne zgody pacjentów lub rodziców/opiekunów prawnych pacjentów niepełnoletnich na przeprowadzenie badania i udzielenie świadczenia zdrowotnego w naszej placówce (Dz.U.2016 186 tj. z dn. 2016.02.169), zgody na przesłanie dokumentacji medycznej pacjenta na wskazany adres e-mail, a także pozyskiwać dane osobowe osób trzecich, które zostaną wskazane przez pacjenta jako uprawnione do pozyskiwania informacji o udzielanych świadczeniach oraz możliwości wydania dokumentacji medycznej tym właśnie osobom.

Jako ostatnia formalność pozostaje nam pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (danych osobowych pacjenta) przez podmiot, do ktorego trafił, czyli nasz gabinet, a które jest niezbędne dla potrzeb realizacji świadczen uług medycznych zgodnie z przepisami Ustawy z 29.081997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 202 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (danych osobowych pacjenta) dla celów marketingowych.

Autor: Barbara Campinoti

Pełen tekst artykułu można znaleźć tutaj.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij