W dniach 21-22 września na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego został przyjęty nowy statut PTS.

Zapowiadana nowelizacja statutu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego to szereg zmian, które mają na celu usprawnić rozwój środowiska stomatologicznego, a także otworzyć drogę do współpracy między organizacjami i przedsiębiorcami dotyczącej lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia w zakresie stomatologii w Polsce i poza nią.

Choć PTS w dalszym ciągu główny nacisk kładzie na aktualizowanie i rozwój wiedzy medycznej w dziedzinie stomatologii, propagowanie osiągnięć naukowych wśród osób branży stomatologicznej, szeroko pojęty rozwój poruszanych zagadnień medycznych czy kształcenie i doskonalenie umiejętności lekarzy dentystów oraz pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie stomatologii, to aktualizacja statutu wydawała się być nieunikniona:

Statut bez wątpienia wymagał aktualizacji. Zmieniły się przepisy, szczególnie prawo o stowarzyszeniach, wiele zmian zostało wymuszonych przez tzw. praktykę. Poprzednie brzmienie Statutu nie pozwalało na pragmatyczne działania i rozwójmówiła prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS

Ponadto nowelizacja statutu wprowadza pojęcie „Członka wspierającego”, którym mogą zostać: dyplomowane higienistka lub pielęgniarka, asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, jak również student, a dla których priorytetem będzie wkład pracy w rozwijanie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, jak i przestrzeganie samego statutu.

W Statucie znajdą się także uaktualnione terminy opłacania składek, informacje dot. honorowego członkostwa czy przyznawania Godności i Odznaczeń PTS.

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij