Naczelna Izba Lekarska uchwaliła utworzenie funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z regulaminem Funduszu o jednorazowe stypendium w wysokości max. 10 000 zł może się ubiegać każdy lekarz, który nie ukończył 35 roku życia i spełnił określone warunki. Przyznane stypendium będzie równało się sumie kwoty, na którą składają się: koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego (w tym opłatę za udział), koszty zakwaterowania, koszty dojazdu oraz kwotę ekwiwalentu żywieniowego. Wnioski stypendialne będą rozpatrywane cztery razy w roku. Kwota dostępna do rozdyspozycjonowania w jednym postępowaniu wynosi ¼ kwoty początkowej.

Lista dokumentów niezbędnych do wnioskowania o stypendium dostępna jest TUTAJ.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie Funduszu w roku 2019 wynosi 400 000 zł. 23% z niej będzie przeznaczone na stypendia dla lekarzy dentystów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij