W poniedziałek 27 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa reguluje dostęp do pomocy przedmedycznej dla uczniów bez względu na miejsce zamieszkania oraz rodzaj szkoły.

Ustawa ma na celu zintegrowanie działań osób sprawujących opiekę medyczną nad uczniami oraz umożliwić współpracę z rodzicami i pełnoletnimi uczniami.

Opiekę zdrowotną w szkole sprawować będą pielęgniarka środowiska nauczania lub higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Obejmie ona zarówno profilaktyczną opiekę zdrowotną jak i opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. W zakresie edukacji profilaktycznej i promocji zdrowia w opiece stomatologicznej będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną odbywać sie będzie w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym na terenie placówki szkolnej. Jeśli szkoła nie posiada takiego gabinetu, opieka sprawowana będzie w miejscach określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta będzie mógł prowadzić opiekę stomatologiczną w gabinetach dentystycznych zlokalizowanych w szkole, a w razie ich braku w gabinetach poza szkołą lub w dentobusach.

Do monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami uprawnieni będą wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Jak teraz wygląda rozkład gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach na terenie poszczególnych województw w Polsce? Sprawdźcie tutaj.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij