Zaawansowana wiedza kierowana do lekarzy posiadających średnie lub znaczne doświadczenie implantoprotetych.

Lokalizacja:
Katowice
Data rozpoczęcia:
09.03.2020
Data zakończenia:
09.06.2020
Strona www:
https://college...

Prowadzący: dr n. med. Mariusz Duda, lek. stom. Jakub Munk, lek. stom. Paweł Kłosiński,
Miejsce: Duda Clinic College of Dental Medicine Katowice
Cena: 12 000,00 zł/brutto; 8 dni szkoleniowych
Data: 9-10.03.2020; 6-7.04.2020; 11-12.05.2020; 8-9.06.2020

24 godziny zajęć z pacjentami + warsztaty + wykłady = 44 godziny zajęć
Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy

Szkolenie kierowane jest do lekarzy stomatologów którzy pragną poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat implantoprotetyki, szeroko pojętego zespołu TMD oraz okluzji i funkcji układu stomatognatycznego. Podczas kursu lekarz otrzymuje usystematyzowaną wiedzę, algorytmy postępowania, a w ramach zajęć praktycznych będzie mógł z udziałem pacjentów przećwiczyć zdobywaną wiedzę.

Tematyka kursu:

 • diagnostyka przyrządowa pacjentów implantoprotetycznych  z uwzględnieniem gotowego algorytmu postępowania rekomendowanego przez zespół wykładowców Duda Clinic College;
 • wyselekcjonowanie pacjentów „bezpiecznych” i pacjentów dysfunkcyjnych i parafunkcyjnych;
 • wdrożenie technik i odpowiednich materiałów dla powyższych grup;
 • zostaną przedstawione sposoby jak pacjenta „trudnego” przenieść do grupy pacjentów „bezpiecznych”;
 • dobór materiałów, technik odtwórczych, systemów implantologicznych w oparciu o warunki miejscowe, ogólnoustrojowe oraz możliwości finansowe pacjenta;
 • analiza  dostępnych technik wykonywania prac protetycznych oraz materiałów rekomendowanych przez Duda Clinic College do wykonywania poszczególnych typów prac odtwórczych natychmiastowych, długoczasowych i ostatecznych;
 • przedstawione zostaną szczegółowe zasady interakcji między tkankami układu stomatognatycznego a pracami implantoprotetycznymi z uwzględnieniem kierunków sił;
 • omówione zostaną parametry, istotne dla lekarza praktyka, urządzeń stosowanych w laboratorium  oraz w gabinecie, używane podczas wykonywania różnych typów prac oraz diagnostyki. Koncepcje okluzji na pracach stałych, ruchomych, całkowitych i częściowych;
 • teorie przenoszenia warunków okluzji statycznej i dynamicznej do laboratorium technicznego w sposób klasyczny i cyfrowy;
 • przestrzenne nawigowanie żuchwą względem trzech płaszczyzn;
 • sekwencja pracy zespołowej – kolejność działania poszczególnych specjalistów- algorytm postępowania;
 • przygotowanie pacjenta do leczenia implantoprotetycznego;
 • zasada ALARA w stomatologii a diagnostyka przed przystąpieniem do leczenia odtwórczego;
 • praca z artykulatorem klasycznym i wirtualnym;
 • protokół kalkowy w implantoprotetyce- algorytm postępowania, rekomendacje Zespołu Duda Clinic College;
 • metoda własna pobierania wycisków i skanowania- rekomendacje Zespołu Duda Clinic College;
 • szynoterapia poprzedzająca leczenie odtwórcze oraz zabezpieczająca wykonaną pracę protetyczną.

Punkty edukacyjne: 44
Więcej informacji: https://collegedudaclinic.com/curriculum/curriculum-gnatoimplantologiczne

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij