Stanowisko Nr 14/20/P-VIII Prezydium NRL z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w pełni przychyla się do uchwały nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Dostrzegając, że:

  • na lekarzy dentystów nakładane są nowe, skutkujące znacznym obciążeniem finansowym obowiązki;
  • wartość jednostek rozliczeniowych kontraktu z NFZ jest od wielu lat utrzymywana na stałym, poziomie, a niekiedy nawet zmniejszana;
  • w umowach o udzielanie świadczeń w tym rodzaju, wbrew oficjalnym zapowiedziom NFZ, nie dokonano korekty wyceny związanej ze wzrostem kosztów udzielania świadczeń

Prezydium NRL popiera wyrażony w uchwale Komisji Stomatologicznej NRL zamiar przeprowadzenia przez lekarzy dentystów realizujących umowę z NFZ akcji polegającej na składaniu przez nich do właściwych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zmianę warunków umowy. Prezydium zwraca się z apelem do okręgowych rad lekarskich o udzielenie lekarzom dentystom wsparcia w przeprowadzeniu tych działań.

Źródło: www.nil.org.pl, fot. istockphoto.com

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij