W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce Minister Zdrowia odwołuje PES.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 marca 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r., poz. 421) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny. Odwołując egzaminy, minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w PES

Minister Zdrowia

Odwołuje wszystkie części PES we wszystkich dziedzinach medycyny, które miały się odbyć po dniu 13 marca 2020 r. w sesji wiosennej 2020 r. Jednocześnie Minister Zdrowia przedłuża wiosenną sesję egzaminacyjną 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. Szczegółowa lista odwołanych egzaminów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

Dyrektor CEM w porozumieniu z Ministrem Zdrowia ustali nowe terminy PES i poinformuje o nich lekarzy, którzy mieli przystąpić do odwołanego PES, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PES zostanie zamieszczana na stronie internetowej CEM.

Oryginał komunikatu.

Lista odwołanych egzaminów.

fot. istockphoto.com

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij